Anarchia Box

w Gorzowie Wielkopolskim

Na wystawie krajowej w Gorzowie Wielkopolskim oceniał Grzegorz Weron. GOOD ENOUGH Anarchia Box pokonała konkurentów i była Best Baby, a jej straszy brat Ch. DIABLO GRANDE Anachia Box wygrał klasę otwartą i otrzymał kolejne CWC.